Medlem Medlemsarrangementer

Skolerunder

Laerer For Livet

Skolerunder

Som kreds kommer vi ud på skolerne og deltager i 1-2 møder, i Faglig klubregi, så vi har fingeren på pulsen og I kan give feedback til os på vores strategiske arbejde if. med fx skoleårets planlægning, arbejdstid osv.

I skal også være velkomne til at invitere os ud eller invitere jer selv på en kop kaffe, hvis I har noget på hjertet.

Når der planlægges datoer for skolerunder, kan du se dem her og din TR vil også informere om, hvornår og melde tilbage til os, hvad I ønsker at drøfte med os.