Medlem Medlemsarrangementer

Løntjek

Hvert år kommer vi ud på skolerne og ser om din lønseddel er korrekt, hvis du er medlem hos os.

Det er en del af den landsdækkende OK-kampagne, hvor de forhandlingsberettigede fagforeninger tjekker om vores overenskomster overholdes, på løndelen.

Hvis du i øvrigt er i tvivl om hvorvidt din lønseddel er korret, så kan du altid søge hjælp hos din lokale TR eller henvende dig direkte til kredskontoret.