Medlem Medlemsarrangementer

Generalforsamling

Laerer For Livet
Brøndby Lærerforening afholder generalforsamling en gang årligt inden d. 1. april. Dagsorden iflg. vedtægterne. Bemærk i lige år vælger generalforsamlingen formand, næstformand og kasserer. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes til skolerne 5 dage før generalforsamlingen afholdes. K15 / FU.