Aftaler og løn

Lokale aftaler og tillæg

Bredt Banner Ok
Vær opmærksom på at KL og LC har indgået ny aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Aftalen træder i kraft 1. august 2021, dog således at visse bestemmelser om samarbejde og planlægning gælder fra den 1. januar 2021 med henblik på, at alle dele af den nye aftale kan virke senest fra skoleåret 2021/2022.

Lokalaftale på plads for lærerne.

Så fik vi forhandlet en lokalaftale på plads for lærerne i grundskolerne, i Brøndby. For vores øvrige medlemmer, på PPR og STU, er det pt A20, der gælder.

Arbejdstidsaftalen "Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne (A20) er gældende fra skoleåret 2021/22.

Det betyder, at følgende §§ skal udfoldes i dette års planlægning.

§ 3.  Samarbejde på tværs af kommune og skoleniveau for så vidt angår at fælles viden om erfaringerne med samarbejdet på skoleniveau kan indgå i drøftelserne på samarbejdsmødet i skoleåret 2021/2022 jf. § 2 stk. 2

§ 4.  Samarbejde på skoleniveau ift. skoleåret 2021/2022

§ 7.  Opgaveoversigten ift. skoleåret 2021/2022

§ 8. Forberedelse ift. skoleåret 2021/2022

Læs "Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne" her...

Lokalaftalen udfolder §§ i A20 og er derfor et supplement til ovenstående aftale om arbejdstid.

Det mandat vi gik til forhandling med var, at der skulle tages hånd om udefrakommende skal-opgaver, tiden til klasselæreropgaven og et tydeligt overblik over, hvad man skal bruge sin arbejdstid på.

Det synes vi, at vi er lykkedes med. Vi har selvfølgelig ikke fået alt vi gerne ville, men vi har aftalt, at der skal foreligge en tydelig årsplanlægning i form af en årskalender, at der er estimerede puljer til samarbejde, pausertid og individuel forberedelse og at de skal skal påføres opgaveoversigten, så man har et overblik over, tiden til øvrige opgaver og vi har sikret, at klasselærer- og lejrskoleopgaven anerkendes både i tid og løn.

Aftalen løber i det kommende skoleår og så genforhandler vi den, med udgangspunkt i de udfordringer vi opdager undervejs i planlægningen og evalueringen af det kommende skoleår.

A20 Lokalaftalen er nemlig en ny måde at tænke arbejdstid på. Vi er ved at sætte gang i en kulturforandring på skolerne og den slags tager tid.

Målet er, at lærerprofessionens faglighed afspejles i beslutninger og prioriteringer, at skoleledelse foregår i samarbejde med lærerkollektivet og tillidsrepræsentanterne, som organiserer og engagerer skolens lærere og børnehaveklasseledere.

Læs lokalaftalen her

Se bilag for samarbejdssporet her

Se skabelon til skoleplan her