Særlig feriegodtgørelse

Til brug for ferien får alle ansatte med løn under ferie også udbetalt en særlig feriegodtgørelse fra arbejdsgiver. Den særlige feriegodtgørelse er ifølge ferieloven på 1 % af lønnen. Men ansatte lærere i kommuner og regioner får yderligere 1,15 % efter ferieaftalerne, således at feriegodtgørelsen sammenlagt bliver 2,15 %. 

Ferietillægget fra ferieloven på 1 % af lønnen udbetales i to rater den 31. maj og den 31. august. Det forhøjede tillæg på 1,15 % for ansatte efter ferieaftalerne i kommuner og regioner udbetales 1. maj.