Medlem

Bliv medlem af DLF

Ok Maerke Cirkel

Du kan blive medlem af Brøndby Lærerforening og Danmarks Lærerforening ved at udfylde en elektronisk indmeldelsesblanket som du finder via linket her. Følg linket på foreningens hjemmeside. 

 

Udmeldelsen skal ske skriftligt og med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal.

Du skal skrive til Brøndby Lærerforening.

Eksempel: Hvis din udmeldelse er dateret den 31. maj, træder den i kraft pr. 1. juli.