UU-vejleder

Laerer For Livet
UU-vejldere i Brøndby blev pr. 1. april 2019 virksomhedsoverført fra UU-center Syd til ansættelse i Brøndby Kommune.

Lønforbedring UU-vejledere ved OK18

For alle UU-vejledere indføres et centralt aftalt funktionstillæg med fuldt gennemslag på 7.000 kr. i 31.3 2000-niveau. 

Link til det centralt aftalte lønforløb fra OK18:

Tryk her