Kredsstyrelsesmøder

Laerer For Livet
Brøndby Lærerforening har en TR kredsstyrelse, vi holder kredsstyrelsesmøder ca. hver anden uge.

Du kan følge med i Kredsstyrelsens arbejde ved at læse dagordener og referater fra vores møder.

Og her kan du se Kredsstyrelsens mødekalenderen for 1. halvår 2021

Det planlagte møde d. 5.2.2021 aflyses grundet forhandling om lokalaftale.