Medlem Medlemsarrangementer

Introdag for nye lærere

Ny Laerer Aeble
Kurset introducerede nye pædagogiske medarbejdere ved Brøndby skolevæsen for kommunens organisering, struktur, politikker og strategier for arbejdet med og samarbejdet om børn og unges trivsel og læring. Deltagerne præsenteredes endvidere for nogle af kommunens institutioner og tilbud, man som medarbejder kan trække på i forhold til undervisningsopgaven.