Transportopgørelse

Transport
Befordringsgodtgørelse Hvis du skal på tjenesterejse, og du skal bruge din egen bil (motorcykel, knallert eller cykel), har du ret til godtgørelse.

Du kan kun få kørselsgodtgørelse, hvis ansættelsesmyndigheden, normalt din leder, forudgående har godkendt, at du benytter dit eget transportmiddel.

2024:

 Indtil 20.000 km. 3,79 kr. pr. km.
 Udover 20.000 km. 2,23 kr. pr. km.

Cykler og knallerter:

Der er ikke længere noget maksimum pr. år for cykelgodtgørelse. Satsen udgør kr. 0,62 i 2024 pr. kilometer.