Kongres

Laerer For Livet

Danmarks Lærerforening afholder i 2023 kongres den 19. - 21. september.

Har du et emne, som du mener skal italesætte på kongessen, så grib fat i din TR, i vi vil så i kredsen bruge de rette demokratiske kanaler, således at din stemme bliver hørt.